MIKSI LAHJOITTAA?

Helsingin ensikotiyhdistys on vuodesta 1936 alkaen toiminut,¬†voittoa tavoittelematon kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka auttaa tiivistä tukea tarvitsevia vauvaperheitä ja heidän läheisiään.

Helsingin ensikoti on vauvaperhetyön edelläkävijä, joka tuottaa suuren osan tiivistä tukea tarvitsevien vauvaperheiden palveluista pääkaupunkiseudulla. Työssä meillä on noin 80 sosiaali- ja terveydenhuollon osaajaa.¬†Korkea ammattitaito yhdistettynä yhteistyöhön kuntien lastensuojelun ja neuvoloiden, perheen verkoston ja tutkimusyhteisöjen kanssa takaa perheelle Helsingin ensikodin eri yksiköissä parhaan mahdollisen avun.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan kuntien asiakasmaksuilla, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ja valtion avustuksilla, kuntien järjestöavustuksilla sekä yksityishenkilöiden ja yhteisöjen tekemillä lahjoituksilla. Keräysvaroilla mahdollistetaan tuen tarpeessa olevien perheille muun muassa:

Kiitos, kun olet mukana tekemässä hyvää vauvaperheiden hyväksi!